GÄVLEBORG. Den lokala avdelningen i Gävleborg har av Statens kulturråd fått 110 000 kronor för att starta en teatergrupp. Tanken är att i teaterform visa medlemmarnas arbetssituation.