KALMAR. SHSTF-avdelningen i Kalmar fortsätter sitt engagemang i Estland. Avdelningen har för 1997 fått 37 000 kronor i bistånd från Östeuropakommittén för att fortsätta arbetet med att bygga upp den estniska sjuksköterskeorganisationens fackliga arbete och främja det yrkesmässiga erfarenhetsutbytet mellan sjuksköterskor i Estland och Kalmar.