HALLAND. Lena Hägglund heter den nya ordföranden i Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning. Hon efterträdde Karin Larsson vid årsmötet i början av mars. Lena Hägglund är infektionssjuksköterska i Halmstad, har arbetat fackligt som samordnare i Halmstad och sedan 1995 som vice ordförande i avdelningen.