De två tjänstemannaorganisationerna TCO och Saco bör ersättas med en ny, enhetlig organisation, säger TCOs organisations-politiska utredning i rapporten Nya tider – nya fack. Utredningen säger i rapporten att det förr fanns skillnader mellan TCOs och Sacos medlemmar, men att medlemsstrukturen allt eftersom blivit allt mer lika.

I dag är det ohållbart att ha förbund som konkurrerar om samma medlemsgrupper och två centralorganisationer som företräder samma medlemsgrupper, menar utredningen.