NORRBOTTEN. På sju arbetsplatser i Norrbottenslandstingets Luleå-Bodenförvaltning ska man starta ett projekt med flexiblare arbetstider. Meningen är att de anställda ska ha större möjlighet att förlägga sin arbetstid när det passar dem. Syftet är att hitta en modell som sedan genomgående kan användas på det nya sjukhuset som om ett par år tas i bruk i Sunderbyn mitt emellan Luleå och Boden.