SÖDERMANLAND. Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning arrangerar den 22 maj ett allmänt medlemsmöte om HSU 2000 på Solbacka utanför Malmköping. Bland de inbjudna deltagarna finns politikern Torgerd Jansson (som deltagit i utredningen) och omvårdnadsforskaren Mona Kihlgren (som tillsammans med Astrid Norberg skrev en speciell bilaga till utredningen om omvårdnad).