DALARNA. Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning har arbetat fram en ny lönemodell. Den är indelad i tre avdelningar: bas (grundläggande krav för yrket och den kompetens man får genom erfarenhet), befattning (utifrån ansvarsnivå, svårighetsgrad och befogenheter) och individ (prestation och duglighet). Man har även utbildat 22 personer som nu ska besöka de olika arbetsplatserna och informera medlemmarna om modellen.