VÄSTMANLAND. Lena Burström, sjuksköterska och tidigare aktiv i Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning och ombudsman på Vårdförbundet SHSTFs centrala, har utsetts till ny personaldirektör i landstinget.