SKARABORG. Det kommer nu tydliga signaler från framför allt fackliga företrädare men även från arbetsgivare om att det kan bli svårt att få vikarier i sommar. Det gäller både inom kommunerna och landstinget.