GÖTEBORG. Vem ska vårda Svensson? heter den temadag som Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning i Göteborg anordnar för sina medlemmar den 21 maj på Burgårdens konferenscenter. Bland seminarierna finns Solidariet mellan kvinnor med Gerd Lindgren och Framtiden och den offentliga sektorn med Lorenz Lyttkens. I en debatt deltar bland andra Bo Södersten och Harriet Otterloo. Teamadagen finansieras gemensamt av arbetsgivaren och Vårdförbundet SHSTF genom de Kompetens 90-pengar som var en del av avtalet för några år sedan.