Från och med den 4 april ger apoteket råd på Internet om förkylning, allergi, värk, hudbesvär  och besvär i  mage och underliv. Råden ska ses som ett komplement till apotekens rådgivning. På drygt 200 sidor beskrivs olika åkommor och vad man själv kan göra åt dem. Produktlistor på läkemedel med prisuppgifter finns till varje område. Adressen är: www.apoteket.se