DALARNA. Några lönehöjningar i Dalarna blir det inte än på ett tag. Orsaken är landstingets dataproblem som inneburit att Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning inte fått något underlag inför förhandlingarna. Vårdförbundet SHSTF var annars berett att starta förhandlingarna redan i månadsskiftet januari/februari.