Nu vet vi hur många som besökte årets Hälso- och sjukvårdsstämma. 6 078 personer registrerades som betalande deltagare till seminarierna.
Om man dessutom räknar dem som besökte montrar, posterutställningar och gratisseminarier blir besökssiffran 11 285 personer.