DALARNA. Landstinget får svårigheter att rekrytera personal de kommande åren, tror Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning. Både de som går ut vårdhögskolan och redan landstingsanställda söker sig hellre till kommunerna eftersom de betalar bättre. Löneskillnaden är ungefär 1 000 kronor i månaden.