Cancerfonden finansierar ett projekt vid hospiceavdelningen på Löwenströmska sjukhuset där cancersjuka i livets slutskede ska få taktil massage som ett komplement till den dagliga omvårdnaden.
Den taktila massagen anses ha både rogivande och smärtlindrande effekt. Vårdpersonalen ska efter utbildning få pröva metoden under tre år.