VÄSTMANLAND. Det samarbete som kommit igång mellan landstingen i Dalarna och Gävleborg, kallat Voxam, har utökats med landstingen i Västmanland och Uppsala. Både på politiker- och tjänstemannanivå finns i dag grupper med representanter för alla fyra landstingen. För att kunna bevaka medlemmarnas intresse är ett liknande samarbete på gång mellan de fyra lokala avdelningarna inom Vårdförbundet SHSTF.