GÄVLEBORG. 60 procent av de anställda vid sjukhuset Bollnäs-Söderhamn är oroliga för att bli av med sina jobb och 40 procent säger att de har fått psykiska symptom av sin arbetssituation. Det visar en enkät som gjorts av Åsa Svedin, aktiv inom Vårdförbundet SHSTF. Enkäten visar också bland annat att 72 procent känner kroppsliga symptom och att var tredje anställd inte tycker att de får användning för sina kunskaper och förutsättningar i organisationen.