VÄSTERBOTTEN. Alla anställda i landstinget kommer under hösten att få svara på en enkät om hur de har det på jobbet. Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning bidrar i utformningen av enkäten som genomförs i samarbete med utredningsinstitutet Temu.