Dödligheten i plötslig spädbarnsdöd har kraftig minskat mellan 1990 och 1995, visar statistik från Socialstyrelsens epidemiologiska centrum. Informationen om att spädbarn helst ska sova på rygg och att gravida bör sluta röka tros bidra till nedgången.