KALMAR. En rad av Vårdförbundet SHSTFs medlemsgrupper visade upp sig i samband med Kvinnor i Norden-mässan i Kalmar i slutet av maj, en mässa som förbundet sponsrade och som besöktes av cirka 6 000 personer. Syftet med förbundets egen monter på mässan var att informera om Vårdförbundet SHSTF och visa vad medlemmarna arbetar med. Temat var utveckling av specialistfunktionen och fler karriärvägar.