Forumspelet är en vidareutveckling av den latinamerikanska teatermannen Augosto Boals frigörande teatermetod Forumteater.

Ett forumspel tar upp ett för gruppen aktuellt problem. Spelet är kort och slutar i en konflikt. De som spelar spelet får sedan hjälp av resten av gruppen att hitta en lösning.
Förutom de program som beskrivits ovan arbetar hälsopedagogerna bland annat med följande ämnen: 

* Bestäm själv – ett alkoholförebyggande program för årskurs 6 och 7. (Äventyret Hälsan) 
* Kompisar, okey!! – ett program för att få eleverna att tänka efter och ta ställning i fråga om vänskap och kompisrelationer. Årskurs 6 och 7.
(Äventyret Hälsan)
Vad rör sig under skinnet? – Följ med genom huden till musklernas fantastiska värld. (Oasen Vara)  
* Vänskapsbyrån – ett program som lyfter fram vikten av vänskap och kamratskap. Årskurs 3–5.
(Äventyret Hälsan) 
* Från tallriken till pottan – vi beger oss på en spännande guidad tur genom människans matsmältningskanal. (Oasen Vara)

Oasen Vara,
Box 154, Allégatan 46, 534 23 Vara, tel: 0512-314 65,
fax: 0512-314 95.
Äventyret Hälsan,
Maltesholmsv 90, 165 55 Hässelby,
tel: 08-471 94 40/41,
fax: 08-471 71 51.
HÄPP, Hälsopedagogerna på
Vårdjobb Stockholm
,
Söder Mälarstrand 65,
118 25 Stockholm,
tel: 08-737 48 01,
fax: 08-737 47 82.