En sårstudie har gjorts vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den ska ligga till grund för arbetet med en mer restriktiv antibiotikabehandling av bensår i länet. Risken för resistensutveckling är stor vid upprepade antibiotikakurer och oron för multiresistenta bakteriestammar sprider sig. I Japan har den första patienten med Vancomycinresistenta gula stafylokocker rapporterats. De över 700 patienter med svårläkande, kroniska bensår som undersökts i Uppsala hade nästan alla bakterier i sina sår, vilket inte automatiskt innebär att de är infekterade. Många av patienterna hade en hög förbrukning av antibiotika men endast några få hade ännu utvecklat resistens mot antibiotika. Ingen hade bakterier som var resistenta mot Vancomycin.