Carin Lyckéus, handläggare på Vårdförbundet SHSTFs centrala kansli, har utsetts till ledamot av kommittén för nationella folkhälsomål av socialdepartementet.