Sjuksköterskorna är den största gruppen anställda i de svenska landstingen, eller 66 400 av totalt 247 000. Näst största grupp är undersköterskor och sjukvårdsbiträden, 42 800. Antalet läkare är 20 500. Allt enligt den statistik som Landstingsförbundet nyligen presenterat.