UPPSALA. Vårdförbundet SHSTF i Uppsala har fått löfte om att delta i den grupp som ska se över möjligheterna till att införa tidsbegränsat chefskap för landstingets mellanchefer, bland annat avdelningsföreståndare. Arbetet ska starta under hösten. Redan nu har dock landstinget i annonser sagt att tjänsterna ska vara tidsbegränsade.