Svensk kirurgisk förening genomförde för andra året en ”kirurgvecka” i Västerås i mitten av augusti. Under tre av dagarna ordnades ett särskilt program för sjuksköterskor inom operationssjukvård, akutsjukvård och kirurgisk sjukvård med föreläsningar om bland annat laparoskopisk och endoskopisk kirurgi, kärlkirurgi och bröstkirurgi. Nästa års kirurgvecka äger rum vecka 34 i Strömstad.