KALMAR. Hur ska den framtida vården se ut i Kalmar län, framför allt sett ur patienternas synvinkel? Den frågan ska debatteras i slutet av september mellan bland annat representanter för Vårdförbundet SHSTF och landstingspolitiker. Debatten blir avslutning på ett tvådagarsseminarium om framtidens sjukvård som Vårdförbundet SHSTF håller den 25–26 september.