VÄSTERNORRLAND. Nu ska arbetsmiljön på akutmottagningen vid Sundsvalls sjukhus ses över. Bakgrunden är den pressade situation som utmynnade i att personalen i ett öppet brev i en lokaltidning förklarade att de inte längre kunde ta ansvar för patientsäkerheten. Beslutet att göra en arbetsmiljöstudie har tagits sedan yrkesinspektionen krävt detta efter ett besök på mottagningen.