STOCKHOLM. Ungefär 200 medlemmar i Vårdförbundet SHSTF kommer att få jobb i Stockholm genom de så kallade Persson-pengarna, de extra pengar som regeringen beslutat dela ut till landstingen. För Stockholms del rör det sig om 225 miljoner kronor för 1997 och totalt cirka 800 nya tjänster. ”Våra medlemmar får jobb framför allt inom psykiatrin, geriatriken och primärvården där behoven är mycket stora”, säger Åsa Andersson, ordförande i Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning.