SKARABORG. Den översyn som gjorts av vikarierna i Skaraborg har resulterat i att fler än vad som tidigare sagts nu erbjuds fast anställning. Tidigare gällde det ett 50-tal, men till slut går erbjudandet ut till 70 medlemmar i Vårdförbundet SHSTF. De flesta finns på Kärnsjukhuset i Skövde.