VÄRMLAND. Ett 90-tal medlemmar i Vårdförbundet SHSTF kommer att förlora jobbet på centralsjukhuset i Karlstad, de flesta av dem vikarier. En del har vikarierat 6–8 år. Förhoppningen är att några ska få jobb i kommunerna, medan andra kommer att söka sig till Norge. Däremot verkar det vara få som vill vidareutbilda sig. Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning är kritisk till hur ledningen skött frågan. Beskedet om uppsägningarna kom före sommaren, sedan gick alla chefer på semester och inga försök till lösningar gjordes förrän i mitten av augusti. ”Dessutom har de anställda fört fram en rad förslag till hur problemen ska lösas utan att arbetsgivaren har lyssnat”, säger Ninni Carlsson-Eriksson, ordförande i Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning.