Författare Malena Thunström, Carin Lewenhaupt, Claes Sundelin
Titel 100 BVC-problem
192 sidor
Förlag Almqvist & Wiksell Medicin 1996.                   
Cirkapris 450 kronor
ISBN 91-634-1271-3

Trots det lilla formatet är detta både en handbok och en bildatlas i barnhälsovård. Syftet är att de både ska kunna användas som lärobok för blivande sjuksköterskor och läkare och fungera i praktiken på barnavårdscentralen. Boken innehåller många färgbilder på vanliga tillstånd som eksem, stora tonsiller, torsk, gulsot med mera. Författarna ger konkreta, stegvisa förslag på handläggning av olika tillstånd, ibland också med preparatval.