Bojkotta TV 3! Den uppmaningen kommer från Sveriges konsumentråd. Orsaken är att TV 3 sänder reklam riktad till barn under 12 år. I Sverige är detta förbjudet, men TV 3 kan göra det eftersom man sänder från ett annat EU-land, Storbritannien. Bakom Sveriges konsumentråd står en rad folkrörelser och fackliga organisationer.