VÄSTSVERIGE. Organisationen för sjukvården i det nya storlänet i Västsverige (bestående av Göteborg, Bohuslän, Älvsborg och Skaraborg) börjar nu ta form. Det mesta talar för att det blir två nämnder med ansvar för drift respektive utveckling. Vidare ska fyra chefstjänstemän rekryteras för att ansvara för ekonomi, drift, utveckling och en med övergripande ansvar. Det verkar också finnas enighet om införande av rena beställarnämnder.