Hur man ser på sitt yrke och sin roll i vården, sina arbetsvillkor och förbundets arbete är några av de frågor som 2 000 medlemmar i Vårdförbundet SHSTF kommer att få svara på under hösten i en ny Medlem tycker-undersökning. Resultatet ska jämföras med de svar som lämnades vid den förra liknande undersökningen 1994. Sammanställningen av alla svaren ska presenteras i början av 1998 och eftersom undersökningen har betydelse för förbundets fortsatta arbete är det viktigt att alla som får frågeformuläret också skickar in sina svar.