Personalen på en avdelning vid ett större sjukhus åkte till en kursgård för personaldagar. På kvällen hölls en fest och det dracks en hel del alkohol, utan att den närvarande chefen reagerade. Enligt den polisundersökning som sedan genomfördes var ett antal personer kraftigt berusade. Två i personalen, varav en medlem i Vårdförbundet SHSTF, gick ut. De ertappades senare i en misstänkt våldtäktssituation. Polis tillkallades.

Arbetsgivaren valde då att avstänga medlemmen, utan erinran från Vårdförbundet SHSTF. I samband med att åklagaren valde att åtala medlemmen för våldtäkt beslutade arbetsgivaren om uppsägning. Efter diskussioner både lokalt och centralt beslutade Vårdförbundet SHSTF att inte företräda medlemmen arbetsrättsligt. Medlemmen friades sedan i tingsrätten i brist på bevis. Dels lämnade de berörda i tingsförhandlingen olika uppgifter om vad som hände, dels konstaterade tingsrätten att våldtäkten inte gick att bevisa eftersom så många varit för berusade. Den friande domen fastställdes sedan i hovrätten.