Den internationella organisationen för gynekologer och obstetriker etablerade i samband med sin 15e världskongress i augusti en forskningsfond med namnet ”Save the mothers”. Den ska kunna stödja forskningsprojekt som är inriktade på att minska dödligheten bland mödrar vid förlossning. 585 000 kvinnor dör varje år i samband med barnafödande. 95 procent av dödsfallen sker i utvecklingsländerna. Läkemedelsföretaget Pharmacia & Upjohn beviljar fonden 6 miljoner kronor att användas till projekt som i första hand rör mödrar i utvecklingsländerna.