Läkemedelsföretaget Pharmacia & Upjohn och Karolinska institutet startar ett forskningssamarbete inom molekylär genetik. Ett ”Center for Genomics Research” etableras vid Karolinska institutet. Forskningen ska ske i samverkan mellan industriella och akademiska intressen. Förhoppningarna är att forskningsresultat på området snabbare ska kunna användas för att behandla sjuka människor.