Den norske hälsoministern Gudmund Hernes vill begränsa strejkrätten för vårdpersonal. Motivet är att undvika konflikter som kan hota patienters liv och hälsa. Begränsningen ska ske genom att man ökar möjligheten till beordring i samband med arbetskonflikter, till exempel att arbeta övertid. Det norska sjuksköterskeförbundet och det norska läkarförbundet har protesterat.