I det nya samverkansavtalet sägs att medbestämmande och arbetsmiljö måste bli naturliga delar av den löpande verksamheten inom företaget. Målet är ett samverkanssystem som ger förutsättningar för ett bra arbetsklimat och en god arbetsmiljö med inflytande, delaktighet och utveckling för de anställda.

Vissa förutsättningar finns för att samverkan ska kunna fungera, bland annat behovet av tydliga mål för verksamheten och ett ledarskap med en helhetssyn på verksamhet, personal, organisation och resurser.

Enligt avtalet är individens inflytande basen för samverkan som ska finnas på alla nivåer inom företaget. Varje anställd ska få möjligheter och förutsättningar att påverka utformningen av sitt eget arbete och det är viktigt att man på varje arbetsplats får en dialog som innebär att alla ges möjlighet att framföra sina åsikter. Regelbundna arbetsplatsträffar är en förutsättning för en god samverkan, sägs också i avtalet, och man poängterar vikten av personalutveckling.

Bakom samverkansavtalet står Partena Care och de tre fackförbunden Vårdförbundet SHSTF, Kommunal och Kommunaltjänstemannaförbundet SKTF.

Partena Care är ett företag som specialiserat sig på entreprenader inom äldre- och handikappomsorg i kommunerna och finns på en rad platser i landet.