Författare Christer Carlsson, Lilleba Anckers
Titel Akupunktur och TENS inom obstetriken
215 sidor
Cirkapris 350 kronor
ISBN 91-44-61551-5

Akupunktur och TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) har använts som smärtlindringsmetoder vid förlossningar sedan 1970-talet. Metoderna används också för att ge avslappning. Sedan början av 1990-talet vill alltfler födande kvinnor pröva dessa alternativa metoder för smärtlindring som inte har några kända biverkningar på fostret eller förlossningsarbetet. När man använder akupunktur och TENS behövs därför ingen ökad övervakning av fostret. Metoderna kan dessutom kombineras med varandra och med andra, traditionella metoder för smärtlindring. Författarna som är narkosläkare och sjuksköterska under vidareutbildning till barnmorska har sedan flera år kurser i akupunktur och TENS för förlossningspersonal. Boken är därför skriven så att den kan användas som kurslitteratur. Författarna påpekar att det kommer att ta tid att utvärdera akupunktur som smärtmetod i förlossningsvården och att fortlöpande metodutveckling måste ske för att anpassa akupunkturbehandlingen till den individuella förlossningssituationen. En grundlig genomgång av smärtfysiologi och akupunkturens verkningsmekanismer ges i boken. En rad patientfall beskrivs.