VÄSTERBOTTEN. Hälso- och sjukvården ska även i framtiden vara skattefinansierad, ansåg en stor majoritet av de som besvarade en enkät som Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning i Västerbotten genomförde på Nolia-mäsan i Umeå för en tid sedan. Över hälften av de 683 personer som deltog i enkäten ansåg också att hälso- och sjukvården bör bedrivas av landstingen. Det fanns också en majoritet för högre skatter för att bevara vårdens kvalitet, samtidigt som det hos närmare hälften fanns en oro för att vården skulle försämras och att man skulle bli tvungen att betala extra för att få bra vård. Över hälften trodde att sjukgymnaster (utöver sjuksköterskor och barnmorskor) är den tredje av Vårdförbundet SHSTFs medlemsgrupper, medan bara en tredjedel kände till att förbundet som medlemmar har biomedicinska analytiker.