Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, masen, hade vid flera tillfällen påpekat att brister i bemanningen lett till alltför många delegeringar till outbildad personal på oklara grunder, men kommundelsnämnden tog inte hennes nödrop på allvar. Bristerna kvarstod. Därför har det inte varit möjligt för henne att på ett tillfredsställande sätt fullgöra sitt uppdrag som mas.

På de grunderna friade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) en sjuksköterska i Borås från ansvaret för ett antal fel när det gäller medicinering som personal på ett sjukhem begått.
Felmedicineringarna inträffade för två och ett halvt år sedan. Kommundelsnämnden har tagit till sig kritiken och organiserat om mas-funktionen så att den nu fungerar bättre.

På den punkten är Pirjo Lundman nöjd. Hon är distriktssköterska och facklig företrädare för sjuksköterskorna i Borås kommun. Men hon är ändå kritisk mot kommunens syn på sjuksköterskor:

– Den allmänna synen tycks vara att det är bra att vi finns, så att vi kan delegera. Att vi skulle ha något mer att tillföra den kommunala sjukvården erkänner de inte. Det är som en kulturkrock när vi kommer som en ny yrkesgrupp i kommunen, vi känner oss nästan inte rumsrena! Och det tycker jag är konstigt, vi har ju ändå funnits i kommunen i snart sex år. Men vi är väl en för liten del i den stora organisation som Borås kommun är.

Ett exempel på den bristande förståelsen för att sjuksköterskor har särskild kompetens är de förslag till indragningar av tjänster på ett av sjukhemmen, som fått ekonomiska problem. Förslaget till besparingar tar ingen hänsyn till kvaliteten, menar Pirjo Lundman. Det är inte så kinkigt vad man sparar på, bara man får ner kostnaderna.

Pirjo och hennes kolleger vänder sig också emot att man tillsätter chefer utan tillräcklig medicinsk kompetens för den verksamhet där sjuksköterskorna finns. Man inser inte, som politiker och arbetsledning, att de har en särskild kompetens. Många av sjuksköterskornas chefer är hemtjänstassistenter, andra undersköterskor.

I dag finns det masar i Borås tio kommundelar – snart i alla fall, alla tjänster är ännu inte tillsatta. Och man har insett att en mas bör ägna sig åt detta uppdrag på heltid och har därför i de flesta fall renodlat mas-tjänsterna, även om någon mas fortfarande delar sitt uppdrag med att vara föreståndare på en institution.

Däremot har Vårdförbundet SHSTF inte lyckats förmå Borås kommun att tillsätta en mas centralt i den kommunala organisationen, trots att den lokala avdelningen i Älvsborg har uppvaktat kommunen med det kravet.