Dansk Sygeplejeråds ordförande Jette Søe är också ordförande i SSN (Sjuksköterskors Samarbete i Norden). Hon omvaldes i oktober till posten på SSNs årliga sammanträde som hölls i Helsingfors. De finska sjuksköterskornas ordförande Katriina Laaksonen är förste vice ordförande medan Vårdförbundets vice ordförande Helena Johanson är andre vice ordförande i SSN.