Vid årsskiftet kommer den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN att försegla en speciell hylsa som inte ska öppnas förrän 2049. I den kommer det att finnas både skriftliga och fotografiska samt videodokument med hälsningar till framtiden från en rad organisationer, bland andra ICN, världshälsoorganisationen WHO och Internationella Röda korset.