KALMAR. Det finns olika sätt, och överraskande, att försöka lösa bristen på sjuksköterskor. För en tid sedan var en grupp tjänstemän och politiker från landstinget i Kalmar på värvningsresa i Polen. Trots att det berörde Vårdförbundet diskuterades inte frågan innan utan förbundets lokala avdelning fick vetskap om resan först i efterhand. »Det är förvånansvärt att vi inte blivit tillfrågade, inte minst med tanke på att vi har ett bra samarbete inom andra områden«, säger Vårdförbundets Kenneth Sjöström.