Pensionsbolaget AMF Pension bidrar med 15 miljoner kronor till en ny professur i geriatrisk omvårdnad vid Karolinska institutet. Professuren, som ska tillsättas med en disputerad sjuksköterska, inriktas på vården av demenssjuka. De donerade pengarna kommer att göra det möjligt för KI att upprätthålla professuren i femton år.