På gång i nummer 9 berättade vi att de biomedicinska analytikerna i Halland protesterade mot undersköterskornas arbete på en del vårdcentraler. Tyvärr blev det fel i texten. Protesten gällde inte att undersköterskor tar prover, utan att de sedan analyserar dem. Man jämförde med de ackrediterade sjukhuslaboratorierna där bara biomedicinska analytiker får göra analyser.