Författare Gunilla Gerland.
Titel Det är bara att fråga – om Aspergers syndrom och högfungerande autism.
47 sidor.
Förlag Bokförlaget Cura 1997
Cirkapris: 112 kronor.
ISBN 91-972641-8-0.

Gunilla Gerland kom förra året ut med en självbiografisk bok om att ha Aspergers syndrom eller högfungerande autism (anmäld i Vårdfacket nr 10/96). Denna bok har hon skrivit för barn och tonåringar för att de bättre ska förstå den kamrat som har syndromet. Hon berättar att barnet med Aspergers syndrom kan ha svårt att förstå vad andra menar med sina ord. Barnet uppfattar ofta orden konkret och bokstavligt och kan ha svårt att förstå att de kan betyda olika saker i olika sammanhang. Den som har Aspergers syndrom kan också ha problem med motoriken och kanske därför kan verka klumpig och tappa saker. Vanligt är också att barnen inte vill ha ögonkontakt med den de pratar med. Problem med något av sinnena, känsel, smak, lukt, hörsel eller syn, förekommer ofta. Det kan göra att den som har Aspergers syndrom inte vill att människor ska ta i honom, eftersom han kan uppleva att beröringen gör ont.