Spädbarn som är yngre än sex månader bör inte vara med i babysim längre än en halvtimme i taget och vattentemperaturen ska inte vara lägre än 32 grader. Föräldrarna måste medverka i aktiviteterna och instruktörerna bör vara välutbildade, både i teori och praktik. Om babysimmet sker under sakkunnig ledning är de medicinska och hygieniska riskerna mer eller mindre obefintliga.Detta sägs i ett nyutkommet meddelandeblad från Socialstyrelsen (21/97).